Úvod do HTML

21/02/2018

HTML je zkratka z anglického HyperText Markup Language, čo znamená: Hypertextový značkový jazyk. A teda HTML je značkovaci jazyk, ktorý sa používa na vytváranie internetových stránok.

Admin