1. Úvod do PHP

25/10/2016

PHP je obľúbený OPEN SOURCE skriptovací jazýk, ktorý sa teši obľube pri vytváraní dynamických webových stránok, respektíve webových aplikácií. Obľube sa teší nie len preto, lebo je zdarma, ale aj preto, lebo je jednoduchý a vďaka rozsiahlej komunite existuje množsto manuálov, príručiek a skriptov, ktoré sú voľne dostupné.

Admin

3. Prvý program

11/02/2017

V tejto lekcii si konečne napíšeme náš prvý skript v jazyku Php, pričom si vysvetlíme niekoľko základných pojmov. Pred tým, ako začneme programovať sa potrebujeme uistiť, že ikonka Wamp serveru svieti na zeleno.

Admin

4. Premenné v PHP

11/02/2017

V predchadzajúcej časti sme si ukázali program Hello World. Jeho jedinou úlohou bolo vypísať text na obrazovku.

Admin

5. Výrazy a operátory v PHP

18/02/2017

Pred tým, ako sa vrhneme do programovania si povieme ešte niečo o výrazoch a operátoroch. Za výraz v PHP môžeme považovať všetko čo má nejakú hodnotu.

Admin

6. Podmienky IF v PHP

22/02/2017

Podmienky sú v programovaní veľmi dôležité. Vďaka ním naučíme náš program rozhodovať sa.

Admin

8. Cykly v PHP

23/02/2017

Cykly nachádzajú v programovaní využitie všade tam, kde treba nejakú činnosť opakovať, pokiaľ nie je splnená určená podmienka. Poznáme cykly s podmienkou na začiatku a s podmienkou na konci.

Admin

Zoznámte sa s Arduinom

21/02/2018

Arduino je fenomén, ktorý v posledných rokoch ohúril, nielen študentov a programátorov na celom svete. Pre tých čo sa s Arduinom ešte nestretli Jedná sa o dosku osadenú programovateľným mikrokontrolérom s digitálnymi a analógovímy vstupmi a výstupmi.

Admin

Úvod do HTML

21/02/2018

HTML je zkratka z anglického HyperText Markup Language, čo znamená: Hypertextový značkový jazyk. A teda HTML je značkovaci jazyk, ktorý sa používa na vytváranie internetových stránok.

Admin