Najnovšie z kategórie PHP a MySQL

7. Vetvenie v Php pomocou funkcie SWITCH

Posted by: Admin 0

Switch je obdobou podmienky IF. Z iných programovacích jazykov môžete Switch poznať pod názvom Select Case (Visual Basic..)....

Čítať ďalej

6. Podmienky IF v PHP

Posted by: Admin 0

Podmienky sú v programovaní veľmi dôležité. Vďaka ním naučíme náš program rozhodovať sa....

Čítať ďalej

5. Výrazy a operátory v PHP

Posted by: Admin 0

Pred tým, ako sa vrhneme do programovania si povieme ešte niečo o výrazoch a operátoroch. Za výraz v PHP môžeme považovať všetko čo má nejakú hodnotu....

Čítať ďalej

4. Premenné v PHP

Posted by: Admin 0

V predchadzajúcej časti sme si ukázali program Hello World. Jeho jedinou úlohou bolo vypísať text na obrazovku....

Čítať ďalej

3. Prvý program

Posted by: Admin 0

V tejto lekcii si konečne napíšeme náš prvý skript v jazyku Php, pričom si vysvetlíme niekoľko základných pojmov. Pred tým, ako začneme programovať sa potrebujeme uistiť, že ikonka Wamp serveru svieti na zeleno....

Čítať ďalej

2. Inštalácia Apache serveru, PHP a MySQL

Posted by: Admin 0

V tejto lekcii si ukážeme ako nainštalujeme všetko potrebné, aby sme mohli začať s programovaním v PHP. Inštálaciu si ukážeme na počítači so systémom Windows....

Čítať ďalej

1. Úvod do PHP

Posted by: Admin 0

PHP je obľúbený OPEN SOURCE skriptovací jazýk, ktorý sa teši obľube pri vytváraní dynamických webových stránok, respektíve webových aplikácií. Obľube sa teší nie len preto, lebo je zdarma, ale aj preto, lebo je jednoduchý a vďaka rozsiahlej komunite existuje množsto manuálov, príručiek a skriptov, ktoré sú voľne dostupné....

Čítať ďalej