Najnovšie z kategórie HTML5

Úvod do HTML

Posted by: Admin 1

HTML je zkratka z anglického HyperText Markup Language, čo znamená: Hypertextový značkový jazyk. A teda HTML je značkovaci jazyk, ktorý sa používa na vytváranie internetových stránok....

Čítať ďalej