Facebook do URL adries vkladá parameter fbclid. Ten môže byť nežiadúci ak vyhodnocujete analytiku webovej stránky. Jednou z možností je tento parameter odstrániť priamo v Google Analytics. Pokiaľ ale používate nejaký iný nastroj na analytiku, nezúfajte, Microsoft Excel vďaka vzorcom Vám pomerne jednoducho umožní sa zbaviť tohto parametru.

A to nie je všetko. Excel Vám umožní oveľa viac. Vďaka vzorcom v Exceli môžeme viac ako len odstrániť parameter fbclid z url adresy. Napríklad dokážeme získať hodnoty požadovaného url parametru. Poďme sa na to pozrieť.

Aké funkcie budeme používať:

  • FIND
  • LEN
  • RIGHT
  • LEFT

Pre lepšie pochopenie si vysvetlíme čo robia jednotlivé funkcie. Pre lepšiu demonštráciu si pozrite obrázok č.1 nižšie.

Obrázok č.1 – funkcie v Exceli

Funkcia FIND

  • vráti pozíciu hľadaného výrazu, hľadanie začína z ľava do prava
  • syntax je následovný: FIND(„hladaný výraz“; Bunka)

Funkcia LEN

  • vráti dĺžku textu

Funkcia RIGHT

  • vráti časť textu z pravej straný

Funkcia Left

  • vráti časť textu z ľavej straný

Práca s URL parametrami v MS Excel

Na obrázku č.2, ktorý je nižšie si ukážeme ako pomocou vzorcov, dokážeme pracovať s URL parametrami.

Obrázok č.2 – práca s url parametrami

Riadok 2: Vďaka kombinácií funkcii LEFT a FIND v druhom riadku sme sa zbavili parametru fbclid z URL adresy, pričom ostatné parametre ostali zachované.
Vzorec: =LEFT(A2;FIND(„&fbclid“;A2)-1)

Riadok 3: Pokiaľ URL adresa nemá žiadne iné parametre použijeme vzorec pre tretí riadok.
Vzorec: =LEFT(A3;FIND(„?fbclid“;A3)-1)

Riadok 4: O niečo zložitejšie je získať hodnotu parameter. V tomto prípade potrebujeme zistiť dĺžku názvu parametra vrátane „rovná sa“.
Vzorec: =RIGHT(A4; LEN(A4)-FIND(„param=“;A4)-LEN(„param=“)+1)