3. Rozširujeme náš kód

3. Rozširujeme náš kód

V predchádzajúcej časti sme si ukázali základnú štruktúru HTML dokumentu. Kód ktorý sme si doposiaľ ukázali je dobrý maximálne na vysvetlenie štruktúry HTML dokumentu. <html> <head> </head> <body> </body> </html> Keď uvedený kód...

2. Základná štruktúra HTML

2. Základná štruktúra HTML

HTML využíva značky príkladom značky je <a> . Kedže sa jedná o párovú značku, musí byť uzavretá paŕom so spätným lomítkom </a>. Správny zápis teda vyzerá takto <a></a>. Značky poznáme párové a nepárové. Základna štruktúra dokumentu HTML HTML...

1. Úvod do HTML

1. Úvod do HTML

HTML - Hypertext Markup Language je značkovací jazyk, ktorý sa používa pri vytváraní internetových stránok. Momentálne sa používa HTML 5 a práve ním sa budeme zaoberať. A teda internetovú stránku si môžeme predstaviť ako textový súbor v ktorom pomocov HTML značiek je...