HTML – Hypertext Markup Language je značkovací jazyk, ktorý sa používa pri vytváraní internetových stránok. Momentálne sa používa HTML 5 a práve ním sa budeme zaoberať.

A teda internetovú stránku si môžeme predstaviť ako textový súbor v ktorom pomocov HTML značiek je zadefinovaná štruktúra a obsah stránky. Jediným rozdielom medzi textovým súborom .txt a internetovou stránkou .html je predovšetkým v prípone a preto si pri práci s HTML vystačíme aj s jednoduchým textovým editorom. Avšak pre ďalšiu prácu prácu odporúčam editor so zabudovanou podporou pre syntax ako je napr freeware PSpad alebo NoetePad++.