HTML využíva značky príkladom značky je <a> . Kedže sa jedná o párovú značku, musí byť uzavretá paŕom so spätným lomítkom </a>. Správny zápis teda vyzerá takto <a></a>.

Značky poznáme párové a nepárové.

Základna štruktúra dokumentu HTML

HTML dokument sa zkladá z hlavičky a z tela a najjednoduchší zápis by mohol vyzerať takto:

<html>

 <head>
 </head>

 <body>
 </body>

</html>

Základná štruktúra by mohla vyzerať aj takto, aj keď nie je validná. Čo je validita HTML a ako sa overuje si povieme v ďalšej časti. Teráz sa vráťme ku kódu.

Značkou <html> dávame vedieť prehliadaču odkiaľ začína stránka a naopak kde končí značkou </html>. Nakoľko vo vnútri medzi značkami <html> a </html> sa nachádzajú značky pre hlavičku (head) a telo (body) je zjavné, že hlavička a telo sú súčasťou sťruktúry HTML dokumentu. V tomto zmysle budeme aj my vpisovať ďalšie značky medzi značky <head> a jej koncovú dojičku </head> a <body> a </body>. Čo si ukážeme v ďalšej časti..