V predchádzajúcej časti sme si ukázali základnú štruktúru HTML dokumentu. Kód ktorý sme si doposiaľ ukázali je dobrý maximálne na vysvetlenie štruktúry HTML dokumentu.

<html>

  <head>
  </head>

  <body>
  </body>

</html>

Keď uvedený kód skontrolujete cez validátor HTML kódu https://validator.w3.org/nu/ dostaneme dve chyby a jedno upozornenie :

 1. Warning: Consider adding a lang attribute to the html start tag to declare the language of this document.From line 1, column 1; to line 1, column 6<html>↩↩ <heFor further guidance, consult Declaring the overall language of a page and Choosing language tags.If the HTML checker has misidentified the language of this document, please file an issue report or send e-mail to report the problem.
 2. Error: Start tag seen without seeing a doctype first. Expected <!DOCTYPE html>.From line 1, column 1; to line 1, column 6<html>↩↩ <he
 3. Error: Element head is missing a required instance of child element title.From line 4, column 2; to line 4, column 8↩ <head>↩ </head>↩↩ <boContent model for element head:If the document is an iframe srcdoc document or if title information is available from a higher-level protocol: Zero or more elements of metadata content, of which no more than one is a title element and no more than one is a base element.Otherwise: One or more elements of metadata content, of which exactly one is a title element and no more than one is a base element.

Prvé varovanie hovorí o chýbajúcom atribúte lang, ktorý hovorí o tom aký jazyk sa na stránke používa. Atribúty sa vždy píšu do úvodnej značky, samozrejme pokiaľ ide o párové značky. Za atribútom nasleduje znamienko rovná-sa a parameter v dvojtých úvodzovkách. Opravený kód podľa prvého bodu by teda vyzeral takto : <html lang ="sk-SK">

Podľa druhého bodu došlo k chybe, pretože na začiatku dokumentu nemáme zadefinované o akú verziu HTML sa jedná. My používame HTML štandardu 5 a to zadefinujeme pomocou značky <!DOCTYPE html>, ktorá musí byť vložená na začiatok dokumentu.

Posledná chyba vraví o tom, že v hlavičke <head></head> nie je zadefinovaný podradený element <title></title>. Medzi tieto značky píšeme text, ktorý sa zobrazí v karte internetového prehliadača ako názov stránky.

Kompletný kód by vyzeral takto:

<!DOCTYPE html>
<html lang ="sk-SK">

  <head>
   <title>Názov stránky</title>
  </head>

  <body>
  </body>

</html>

Pri opätovnom použití validátora zisťujeme, že stránka je validná. Výsledný kód si uložte ako súbor index.html. Po otvorení súboru index.html sa Vám zobrazí výsledok Vašej práce. Stránka je prázdna a názve karty v prehliadači sa zobrazí text: „Názov stránky“. V ďalšej časti si ukážeme základné elementy a ich značky