Chcete pripojiť k svojmu Ubuntu Windowsácku partíciu NTFS pernamentne? V tomto článku si ukážeme ako na to.

1. Najprv je potrebné si nainštalovať driver, ktorý nám umožní čítať a zapisovať do NFTS repartície. Spravíme tak pomocou príkazu:

sudo apt-get install ntfs-3g

2. Identifikujeme identifikačné číslo partície pomocou príkazu:

sudo blkid

Výstup by potom mohol vyzerať takto:

...
/dev/sdb1: LABEL="Nas1" UUID="00E84F79E84F6BCA" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="05c75076-e255-4e1e-a98d-243f64fa5647"
/dev/sdd2: LABEL="mirrored" UUID="0AF648DDF648CAA1" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="18677209-1056-4efc-88f4-6cecb65e9a3b"
...

V našom prípade budeme pridávať partíciu /dev/sdb1 a teda UUID ktoré nás zaujíma je: 00E84F79E84F6BCA

Následne je potrebné si vytvoriť adresár ku ktorému primontujeme 🙂 partíciu /dev/sdb1. Spravíme tak pomocou príkazu mkdir:

sudo mkdir /hdd/hdd1

Pomocou príkazu mkdir sme vytvorili novy adresár. K tomuto adresáru priradíme našu partíciu. Spravíme tak v súbore  /etc/fstab pomocou príkazu:

sudo nano /etc/fstab

Na koniec súboru pridáme nasledovný príkaz:

UUID="00E84F79E84F6BCA" /hdd/hdd1/ ntfs nls-utf8,umask-0222,uid-1000,gid-1000,ro 0 0

Pomocou tohto príkazu sme priradili partíciu s danou UUID k adresáru /hdd/hdd1. Teraz môžeme reštartovať systém. Po reštarte sa daná partícia automaticky pripojí k adresáru /hdd/hdd1.

Vysvetlivky:

ro – znamená, že iba na čítanie, môže byť nahradené atribútom rw – read write – pokiaľ chcete aj čítať aj zapisovať

umask – nastavuje oprávnenie aj súborov aj priečinkov, môže nahradiť s fmask – nastavuje súbory, alebo dmask – nastavuje priečinky

  0  1  2  3  4  5  6  7
r  +  +  +  +  -  -  -  -
w  +  +  -  -  +  +  -  -
x  +  -  +  -  +  -  +  -