Skusenejšieho používateľa hneď napadne nenápadné tlačídko „PrtScr“ v pravom hornom rohu jeho klávesnice. Málo kto však vie, že v operačnom systéme Windows môžete spraviť screenshot (záznam, resp. kópiu obrazovky) niekoľkými spôsobmi. Tu sú tri z najbežnejších:

 1. Print Screen (PrtScn) tlačidlo:
  • Ak chcete zachytiť celú obrazovku, stlačte klávesu „Print Screen“ alebo „PrtScn“. Obrázok obrazovky sa skopíruje do schránky.
  • Ak chcete zachytiť iba aktívne okno, stlačte kombináciu kláves „Alt“ + „Print Screen“ alebo „Alt“ + „PrtScn“.
  • Potom môžete otvoriť program na úpravu obrázkov (napr. Paint) alebo dokument, a stlačiť „Ctrl“ + „V“ na vloženie snímky obrazovky.
 2. Snipping Tool:
  • Snipping Tool je nástroj, ktorý umožňuje výber oblasti obrazovky na zachytenie. Môžete ho nájsť vyhľadávaním v ponuke Štart.
  • Otvorte Snipping Tool a vyberte typ záberu, napríklad „Odstrihnúť obdĺžnik“.
  • Označte oblasť, ktorú chcete zachytiť, a snímka sa zobrazí v okne Snipping Tool. Môžete uložiť snímku ako súbor obrázka.
 3. Windows + Shift + S (Len pre Windows 10 a novšie):
  • Stlačte klávesy „Windows“ + „Shift“ + „S“ naraz.
  • Obrazovka sa zatieni a môžete vybrať oblasť, ktorú chcete zachytiť.
  • Zachytený obraz sa uloží do schránky a môžete ho prilepiť (Ctrl + V) do programu na úpravu obrázkov alebo dokumentu.

O Snipping Tool sa viac dočítate v tomtom článku -> KLIK SEM