Ubuntu server používa netplan na konfiguráciu sieťových zariadení. Cesta ku konfiguračnému súboru yaml je /etc/netplan/00-installer-config.yaml

1. Najprv je potrebné zistiť názov sieťového zariadenia, použíjeme na to príkaz :

ip a

2. Je potrebné overiť, či CloudInit nemanažuje sieťové zariadenia pomocou príkazu:

sudo nano /etc/cloud/cloud.cfg.d/subiquity-disable-cloudinit-networking.cfg

Odpoveď potom bude vyzerať takto:

/etc/cloud/cloud.cfg.d/subiquity-disable-cloudinit-networking.cfg
network: {config: disabled}

Uistite sa, že konfiguračný súbor obsahuje riadok network: {config: disabled}

3. Teraz môžeme editovať konfiguračný súbor netplanu pomocou príkazu:

sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml

konfiguračný súbor potom môže vyzerať takto, ale pozor na správne odsadenie riadkov, ináč netplan vyhodí chybu syntaxu

# toto je konfiguračný súbor
network:
 ethernets:
    enp2s0f0:
      addresses: ['192.168.88.121/24']
      gateway4: 192.168.88.1
      nameservers:
        addresses: [127.0.0.1, 8.8.8.8, 8.8.4.4]
 version: 2
 • enp2s0f0 – je názov sieťového interfacu, ktorý sme si zistili pomocou príkazu ip -a
 • addresses – priradená ip adresa / prefix siete, v našom prípade prefix 24 je ekvivalent masky siete 255.255.255.0
 • gateway4 – štandardne je ip adresa routra
 • nameserver – tu definujeme ip adresy DNS serverov opäť pomocou addresses a hranatých zátvoriek.

Ak máme hotovo konfiguračný súbor zavrieme pomocou kombinácie kláves CTRL a X a následne zmenu potvrdíme. Teraz môžeme náš konfiguračný súbor otestovať pomocou príkazu:

sudo netplan try

Pokiaľ všetko beží tak ako má uvidíte :

Warning: Stopping systemd-networkd.service, but it can still be activated by:
systemd-networkd.socket
Do you want to keep these settings?

Press ENTER before the timeout to accept the new configuration

Zmeny uložíme pomocou príkazu:

sudo netplan apply

a server reštartujeme príkazom :

sudo reboot

Po reštartovaní môžeme overiť konfiguráciu pomocou príkazu:

ip -a