Nqinx patrí k najpopúlarnejším web serverom na svete. Preto je hojne používany aj pri veľkých projektoch. Najčastejšie sa využíva ako web server a reverzná proxyna. Dnes si ukážeme ako ho nainštalovať na Ubuntu 18.04.

Inštalácia

Nqinq sa bežne nachádza v repozitároch Ubuntu a preto ho jednoducho nainštalujeme pomocou príkazu apt

sudo apt update
sudo apt install nginx

Nastavenie Firewallu

V tomto kroku dovolíme Nqinx komunikovať s okolitým svetom, tým, že pridáme pár pravidiel do firewallu.

sudo ufw allow 'Nginx HTTP'

Nginx má už preddefinované tri profily, ktoré môžeme použiť

  • Nginx Full: povolí komunikáciu na porte 80 (nešifrovaná komunikácia) a port 443 (TLS/SSL šifrovaná komunikácia)
  • Nginx HTTP: povolí komunikáciu na porte 80 (nešifrovaná komunikácia)
  • Nginx HTTPS: povolí komunikáciu na porte
  • 443 (TLS/SSL šifrovaná komunikácia)

Zoznam profilov pre Nginx môžete zobraziť pomocou príkazu:

sudo ufw app list

výsledok bude potom vyzerať takto:

Available applications:
  Nginx Full
  Nginx HTTP
  Nginx HTTPS
  OpenSSH