Ako rozdeliť text v jednej bunke do viacerých v tabuľkovom editore ako je Excel? Dá sa to. Predstavte si, že máte menný zoznam, pričom meno a priezvisko je v jednej bunke a vy ich potrebujete rozdeliť do viacerých buniek. Pýtate sa ako na to ?

  • označte si výber, ktorý chcete rozdeliť do viacerých stĺpcov
  • z hlavného menu vyberte Data
  • z podmenu Text do stĺpcov
  • zvolte oddeľovač a stlačte tlačidlo Ďalej >
  • v následujúcom okne v poli oddeľovače zvolte medzera, alebo oddeľovač čiarka, alebo iný, ktorý sa Vám hodí a stlačte tlačidlo Ďalej >
  • v ďalšom okne potvrdte tlačidlom dokončiť a máte hotovo