PHP je skriptovací jazyk, ktorý bol navrhnutý pre vývoj dynamických webových stránok a aplikácií. Názov PHP je rekurzívna skratka pre „Hypertext Preprocessor“. To znamená, že PHP je určené na spracovanie hypertextu, teda na generovanie HTML kódu dynamicky na strane...