MS Excel: Spojenie dvoch buniek do jednej

MS Excel: Spojenie dvoch buniek do jednej

Minule sme si ukázali ako rozdeliť text v bunke do stĺpcov, teraz sa naučíme tento text spojiť naspať do jedného stĺpca. Použijeme na to jednoduchý vzorec. 1.) označte bunku do ktorej chcete vložiť spojený text. V našom prípade je to bunka G3. Pomocou znaku "="...

Chcete homeoffice? Výberte si tieto zamestnania.

Chcete homeoffice? Výberte si tieto zamestnania.

Láka Vás práca z domu? Homeoffice sa stáva trendom aj na Slovensku. Moderné technológie umožnili ľuďom vykonávať prácu z pohodlia svojho domova. A áno, bolo to práve počas pandémia COVID-19, kedy manaźéri vo firmách nabrali odvahu a vyskúšali si tento model práce....

Najlepšie Platené Profesie na Slovensku v Roku 2024

Najlepšie Platené Profesie na Slovensku v Roku 2024

V roku 2024 je trh práce na Slovensku ovplyvnený mnohými faktormi, vrátane technologického pokroku, demografických zmien a globalizácie. Tieto faktory formujú potreby pracovného trhu a ovplyvňujú výšku odmeny za vylonávanú prácu. Nasledujúci prehľad predstavuje...

Spišský hrad

Spišský hrad

  Spišský hrad je jedným z najväčších hradných komplexov v Európe a patrí medzi svetové kultúrne dedičstvo UNESCO. V roku 1961 Spišský hrad v rámci prvej skupiny vybraných historických objektov vyhlásila vláda Slovenskej socialistickej republiky za národnú kultúrnu...

Neplnovýznamové slovné druhy

Neplnovýznamové slovné druhy

Z lexikálneho hľadiska rozdeľujem slovné druhy podľa významu na plnovýznamové a neplnovýznamové. Neplnovýznamové slovné druhy, sú také slovne druhy, ktoré nemajú lexikálny význam, resp. ich lexikálny význam sa dá určiť len keď sú v spojení s plnovýznamovým slovom....

Plnovýznamové slovné druhy

Plnovýznamové slovné druhy

Z lexikálneho hľadiska rozdeľujem slovné druhy podľa významu na plnovýznamové a neplnovýznamové. Plnovýznamové slovné druhy sú také slovné druhy, ktoré majú lexikálny aj gramatický význam, a teda hovoríme o nich, že majú úplný význam. Napr. slovo mačke je podstatné...

Neohybné slovné druhy

Neohybné slovné druhy

Z morfologického hľadiska rozdeľujem slovné druhy podľa toho či sa dajú skloňovať alebo časovať na ohybné a neohybné. Neohybné slovné druhy sú také slovne druhy, ktoré na rozdiel od ohybných slovných druhov nevieme skloňovať. Medzi neohybné slovne druhy patra:...

Ohybné slovné druhy

Ohybné slovné druhy

Z morfologického hľadiska rozdeľujem slovné druhy podľa toho či sa dajú skloňovať alebo časovať na ohybné a neohybné. Ohybné slovné druhy sú také slovne druhy, ktoré môžeme skloňovať, alebo časovať. Skloňovanie alebo deklinácia je systematická úprava tvaru mien (teda...