Vybrané slová po Z

od | dec 4, 2022 | Slovenský jazyk, Vybrané slová | 0 komentárov

Takzvané vybrané slová sú tie slová domáceho pôvodu v slovenčine, v ktorých sa po obojakých spoluhláskach (čiže po b, m, p, r, s, v, z) vo vnútri slova píše „y“ a nie „i“.

Zdroj: Wikipédia

jazyk, jazyčný, jazyčnica, nazývať, pozývať, vyzývať, prezývať, vzývať, ozývať sa, prizývať

Slovenčina pozná vybrané slová aj po iných písmenkách. Konkrétne sa jendná o tieto: b, m, p, r, s, v, z. Prehľad ďalších vybraných slov si môžete pozrieť nižšie.

Vybrané slová po V

Vybrané slová po V

vy (tvar zámena), vykať, vydra, vyhňa, výr (druh sovy), výskať, výskot, vysoký, výška, výšina, Vyšehrad, vyše, vyť (vydávať zvuk), zavýjať, vyžla, zvýšiť sa, zvyšovať, zvyšok, zvyk, zvykať, zvyknúť, zvyčajný, návyk

Vybrané slová po R

Vybrané slová po R

ryba, rybník, rybina, ryčať, ryk, rýdzi, rýdzik, ryha, rýchly, zrýchliť, zrýchľovať, rys, rysovať, ryšavý, ryť (rozrušovať povrch), rozrývať, rýľ, úryvok, poryv, brýzgať, hrýzť, koryto, korytnačka, Korytnica, kryť, skryť, pokryť, pokrývka, prikryť, prikrývka, skrýša,...

Vybrané slová po M

Vybrané slová po M

my, mykať sa, mýliť sa, myslieť, myšlienka, myseľ, umývať sa, mydlo, myš, šmýkať sa, hmyz, žmýkať, priemysel, Myjava, mýto, mys, zamykať, pomykov, hmýriť sa, šmyk, priesmyk, omyl, zmysel, pomyje

Vybrané slová po B

Vybrané slová po B

by, aby, byľ, bystrý, Bystrica, Bytča, byť (existovať), nábytok, bývať, byt, bydlisko, príbytok, dobytok, kobyla, obyčaj, býk, bylina, bydlo (bývanie), dobyť (zmocniť sa), odbyt, byvol, bytosť, bývalý, úbytok, prebytok, zbytočný