Neplnovýznamové slovné druhy

Neplnovýznamové slovné druhy

Z lexikálneho hľadiska rozdeľujem slovné druhy podľa významu na plnovýznamové a neplnovýznamové. Neplnovýznamové slovné druhy, sú také slovne druhy, ktoré nemajú lexikálny význam, resp. ich lexikálny význam sa dá určiť len keď sú v spojení s plnovýznamovým slovom....

Plnovýznamové slovné druhy

Plnovýznamové slovné druhy

Z lexikálneho hľadiska rozdeľujem slovné druhy podľa významu na plnovýznamové a neplnovýznamové. Plnovýznamové slovné druhy sú také slovné druhy, ktoré majú lexikálny aj gramatický význam, a teda hovoríme o nich, že majú úplný význam. Napr. slovo mačke je podstatné...