Slovný druh je súbor slov majúcich rovnaké využitie v stavbe vety a rovnaký všeobecný význam. Slovné druhy sa delia na: A.) Podľa toho či sa dajú skloňovať alebo časovať na: Ohybné Neohybné Medzi ohybné slovne druhy patra: Podstatné mená Prídavné mena Zámena Číslovky...